17 november

Mulet. Inte en strimma blått så långt ögat kan nå. Kungörs på en orange skylt att beläggningsarbete ska ske på vägen som leder fram till våra bostäder. Inom kort. Två män sitter djupt försjunkna i framsätet på en skåpbil. Huvudena böjda nedåt i samma vinkel. Båda två upptagna med sina mobiltelefoner innan de ska ut och göra det som ska göras.

Växlar vandringsväg. In i grannkommunen och utmed radhusområdet med sina rödmålade byggnader. Intensiv utomhusverksamhet vid den stora tvåvåningsförskolan. Måste bestå av minst fyra olika avdelningar. Möter gående människor som målmedvetet riktar sina steg mot busshållplatsen.

Rör mig längs med vägen där gamla hus har fått nya friliggande villor som grannar. Ung kvinna drar en barnvagn där tre mindre barn trängs. Har sannolikt förskolan som mål. Hon hejar leende och hurtigt. Beundransvärt. Kan föreställa mig att morgonen varit hektisk när alla avkomlingar ska utfodras och kläs på.

Viker av utefter en lång sträcka där det inte finns ett enda hus. Rena landsbygden. Enbart skog, ängsmark och ett bergsområde som skulle vara en utmärkt plats för nya bostäder. Högt läge och fin utsikt. Tillbaka längs den trafikerade vägen där ett lågt plank skiljer gång- och cykelbanan från biltrafiken. På andra sidan viken skönjer man vårt bostadsområde som klättrar utefter sluttningen.

En av de återkommande nyheterna de senaste dagarna handlar om nyetableringar i norra Sverige. Oftast exemplifierad av den stora batterifabriken som uppförs i Skellefteå. Befolkningsmängden beräknas öka med cirka trettio procent i området. Är en stor logistisk utmaning att bygga nya bostäder, skolor och anpassa den lokala servicen för att allt ska fungera tillfredsställande. Företag och kommun har en stor uppgift när det gäller att rekrytera människor med rätt kompetens. Hittills har ett femtiotal olika nationaliteter arbetskraftinvandrat till området.

Till norra delen av stan för tredje vaccinationen. Området där Karolinska ligger har expanderat till oigenkännlighet. Letar runt för att hitta en parkeringsplats. Två köer utanför. En för tidsbokade besök. Den andra för drop-in. Välordnat. Imponeras över Sveriges förmåga att hantera den här typen av omfattande insatser.

När det gäller de tidiga reaktionerna på pandemin häpnar man däremot. På jobbkanalen har det lags upp en artikel och en intervju med Anders Tegnell som publicerades den 24 januari 2020.

”Ett nytt virus sprids i Kina. Det kallas coronavirus. Mer än 800 personer har smittats och minst 26 personer har dött. Experten Anders Tegnell säger att vi inte behöver oroa oss i Sverige. Han tror inte att det kommer att spridas stort här.”

”För 16 år sedan spreds ett virus som heter sars. Det började också i Kina. Det nya viruset liknar sars, men det verkar inte vara lika farligt, säger Anders Tegnell till nyhetsbyrån TT.”

Kväll. Sista avsnittet av den egendomliga och surrealistiska koreanska serien. Får godkänt. Trots allt dödande. Lämnas öppning för en fortsättning.